Петар Грчевски е backend девелопер во DoXteam. Веќе 2 години работи на IOT проект чијашто инфраструктура е изградена на AWS и го користи Serverless архетипот. Покрај веб девелопмент, Петар има и познавања и пасија за машински учење и развој на видео игри.