Марјан Приестел е SysOps инженер со 6 години работно искуство. Има искуство во повеќе области, вклучувајќи администрација на backbone мрежи, администрација на мобилни мрежи, како и администрација на windows и linux базирани системи. Моментално работи како SysOps инженер и е фокусиран кон администрација на cloud базирани сервиси.