Горан Копевски е сениор Javascript развивач на софтер со 7 години искуство. Моментано работи како тим лидер на систем кој опслужува повеќе од милион корисници. Тој е сестран развивач на софвер кој има искустено многу технологии и јазици. Секогаш се труди за едноставен код и преверира користење на Javascript. Секогаш со отворен ум за нови технологии и прагматично размислување.