Анџела Стојаноска е софтвер девелопер со 3.5 години работно искуство. Во почетоците проектите и апликациите на кои што работеше беа комплексни и од тип multi-tier, генерално напишани во Јава како и други пропратни технологии за фронд-енд делот. Моментално работи со микросервисни платформи и автоматизирани процеси.