ФИНКИ, од самото формирање ги воспостави силните врски со ИКТ индустријата во Македонија. ФИНКИ го слуша гласот на компаниите и постојано останува посветен дека само преку меѓусебна соработка можеме заедно да ги креираме најдобрите ИТ професионалци од Македонија. Секојдневните гостински предавања, одржани семинари и заедничко учество на проекти се доказ за успешната соработка, но сеуште веруваме дека има простор за подобрување.