Вториот по ред FINKI ILT ќе биде насочен кон споделување на искуствата во областа на DevOps. Компаниите, заедно со ФИНКИ ќе ги презентираат своите искуства во насока на автоматизацијата на процесите на развој, тестирање и продукциска околина, како и користењето на различните алатки и платформи.