ФИНКИ во соработка со ИКТ индустријата во Македонија започнува серија на настани, наречена FINKI Industry Learn & Talk, насочени кон споделување на знаења и искуства меѓу ИКТ компаниите. Целта е настаните е да претставуваат заеднички простор, каде ќе се разменуваат искуства, ќе се промовираат технологии и ќе се споделува знаење меѓу компаниите. ФИНКИ останува отворен за ИКТ компаниите да предложат теми за идните настани како и активно да се вклучат во истите со свои експерти.