Панче Рибарски е IT ентузијаст со 15 годишно искуство во системско инженерство и DevOps, enterprise компјутерски системи, internet of things, безбедност и криптографија и мобилно програмирање. Како професор на Финки работи на предмети од областа на микросервисни архитектури, DevOps и дистрибуирани системи, а за неговата експертизата е ангажиран како Lead DevOps инженер во Кеитаро.