Владимир Димиќ е девелопер на автоматски тестови со 3 години искуство. Во моментов работи на обезбедување целосна QA автоматизирана покриеност и поддршка на други QA членови. Неговите полиња на интерес вклучуваат автоматски тестови, backend архитектура и AWS cloud.